Om Tobaksfri Utmaning

Landstinget i Kalmar län jobbar för att förbättra hälsan för länets medborgare. Tobaksfri Utmaning är en av de satsningar som görs för att uppnå målet ”Tobaksfritt län 2025”, och att ansluta till Tobacco Endgame, en nationell satsning för att nå ett ”Rökfritt Sverige 2025”, är en annan. Dessutom jobbar Folktandvården på alla länets högstadieskolor med kontraktsmetoden Tobaksfri duo.

Med detta som bakgrund har Folktandvården fått i uppdrag att ta fram en ny metod för att arbeta med att främja tobaksfrihet även på länets gymnasieskolor. Resultatet är Tobaksfri Utmaning. Från och med hösten 2016 introduceras metoden i pilotkommunerna Vimmerby och Västervik med målet att få så många elever som möjligt att tacka JA! till att anta utmaningen att välja tobaksfrihet och en hälsosam livsstil.