Tobak - Ett hinder mot utveckling

Den 31 maj är det den internationella dagen mot tobak (World No Tobacco Day) som uppmanar alla tobaksanvändare att avstå från tobak i 24 timmar. Initiativet startades av världshälsoorganisationen WHO och årets tema är ”ett hinder mot utveckling”.

Målet med årets tema är att påvisa de hinder som tobaksindustrin utgör mot utvecklingen och föreslå sätt länder kan främja hälsa och utveckling genom att konfrontera den globala tobakskrisen. WHO vill att länder prioriterar och påskyndar tobakskontroller då tobaksanvändning kostar länder stora pengar genom ökade sjukvårdskostnader och minskad produktivitet.

Antalet rökare i västvärlden har börjat minska något sedan mitten av 90-talet på grund av bland annat tobakskontroll men det totala antalet rökare i världen över har ökat, främst i fattigare länder. Nästan 80 % av alla som dör i förtid på grund av tobaksanvändning lever i låg- och mellaninkomstländer. Hårdare tobakskontroll kan bryta cirkeln av fattigdom, bidra till utrotandet av hunger, stödja hållbart jordbruk och öka ekonomisk tillväxt. Pengar som inte läggs på tobak kan gå till annat som hälsosam mat, sjukvård och utbildning.

Det är inte bara regeringar som kan hjälpa till och motverka tobakens många baksidor. Du kan själv bidra på ditt sätt genom att tacka nej till tobak, eller söka hjälp för att sluta, och på så sätt ta ett steg närmare en hållbar, tobaksfri värld.

 

Tobak är ett hinder mot att...

 

Utrota fattigdom

 

God ekonomi och välfärd

 

Hälsa och miljö