Frågestund med Svenska FN-förbundet

 

På vilket sätt är tobak ett hot mot utveckling?

Tobak dödar upp till hälften av användarna. Över sex miljoner användare dör medan 900 00 dör av att ha utsatts för andras rökning. Åtta av tio rökare bor i låg- och medelinkomstländer. Tobak står med andra ord i vägen för de globala målen om bättre hälsa, minskad fattigdom och bättre utveckling. Tobaken orsakar död, sjukdom och stora kostnader. En av tio cigaretter eller tobaksprodukter som konsumeras är illegal. Därför är det en viktig uppgift också att bekämpa illegal produktion och handel med tobaksvaror.

Vad kan man göra som land eller privatperson för att bidra till en positiv utveckling?

I ett av fyra låginkomstländer saknas stöd för den som vill sluta röka samtidigt som kunskapen om rökningens skadeverkningar är begränsad i dessa länder. Länder kan integrera arbetet mot tobak i sitt bistånd till fattigare länder och till exempel stödja WHO. Som privatperson kan man börja med att lära sig mer tobakens skadeverkningar och sprida kunskapen i sina nätverk. Självklart kan man också förbättra sin egen närmiljö genom att avstå från att röka. Förbudet mot tobaksreklam har visat sig minska tobakskonsumtionen. Ändå har bara 29 länder ett totalförbud mot tobaksreklam. Ett av tre länder har ingen eller begränsad reglering av reklam. En annan metod är beskattning av tobak, som har visat sig vara särskilt effektiv för att minska rökning bland unga och fattiga. Till detta kommer behovet av ett gediget folkhälsoarbete i enlighet med riktlinjer från WHO och andra experter på området.

 

Svenska FN-förbundets tillförordnande generalsekreterare Jens Peterson arbetar dagligen för att främja utveckling och mänskliga rättigheter. Vi frågade honom om tobakens globala inverkan.