Tobaksbolagens marknadsföringsstrategier

  • Hur säljer man en produkt som du bara i begränsad mån får göra reklam för?
  • Hur säljer du en produkt som förkortar människors livslängd och livskvalité ”utan” reklam?

I Sverige finns idag tydliga restriktioner för hur tobaksreklam får se ut och vart den får visas, bland annat måste det framgå att produkten är skadlig för hälsan. Ändå lägger tobaksbolagen stora pengar på marknadsföring där det är möjligt, i Sverige är detta i direkt anslutning till där produkterna säljs. 

Tobaksindustrin hävdar till sitt försvar att deras marknadsåtgärder inte är menat att locka nya användare, utan istället att slåss om de befintliga. Samtidigt visar forskning på att de reklamkampanjer som bolagen genomfört har varit nyckelfaktorn i tillströmningen av nya unga användare av tobak.

Reklam och marknadsföring i Sverige

Nikotin i nya former Tobaksbolagens varumärkesstrategier

Marknadsföring genom tiderna