Tobaksfrihet för en god psykisk hälsa

Psykisk ohälsa blir allt vanligare bland unga

Allt fler människor i Sverige upplever psykisk ohälsa och unga är särskilt utsatta. Det innebär att man kan känna oro, stress, ångest eller hamna i en depression. Nästan en av fyra mellan 16 och 18 år upplever något av ovanstående och de flesta känner någon som lider av psykiska besvär. Tjejer anger oftare att de inte mår bra psykiskt än killar.

Det är omöjligt att peka ut en enskild faktor som gör att unga mår dåligt men studier har bland annat kunnat visa på ett samband mellan ökad skärmtid och sämre psykisk hälsa. Inre och yttre krav att prestera bra, både i skolan och på fritiden, kan också spela in ifall dessa krav är orealistiskt höga. Våra sociala relationer och levnadsvanor påverkar också vårt psykiska välbefinnande och även här finns tydliga samband mellan exempelvis konsumtion av alkohol och tobak, ohälsosamma kostvanor och för lite fysisk aktivitet och nedsatt psykiskt välbefinnande.

A Non smoking generation har frågat unga om varför de börjar med tobak. En av anledningarna, framför hos tjejer, är att de mår psykiskt dåligt och att ta ett bloss hjälper dem att stressa av. Tyvärr är effekten motsatt; det kan kännas bra för stunden, när abstinensen lindras, men nikotinet i tobaken gör att hjärtat slår snabbare, pulsen ökar och kroppen blir bara än mer stressad! Det kanske är själva pausen, när man går ut och röker eller stoppar in en prilla som man egentligen behöver?

Vad man kan göra för att må bättre:

 • Umgås med vänner (och husdjur!)
 • Motionera regelbundet
 • Ät balanserad kost
 • Vistas i naturen
 • Få utlopp för din kreativa sida (musik, dans, målning etc.)
 • Avslappningsövningar, yoga och mindfulness
 • Undvik alkohol och tobak

 

Hit kan du vända dig!

 • Elevhälsan
 • Hälsocentralen
 • Ungdomsmottagningen
 • Barn- och ungdomshälsan
 • BRIS
 • Föreningen Tilia